நீதி கேட்கும் ஒரு குரல்

நாங்கள் சுதந்திரமாக நடமாடிய வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்து

சாலைகள்,கட்டிடங்கள், குடியிருப்புகள் என கட்டப்பட்டு

மின் கம்பங்கள் வைத்து வழி மறிக்கப்படுகிறது

வேறுவழியின்றி வயிற்றுப் பசிக்காக உணவைத் தேடி அந்த பாதையில் சென்றால்

கனரக வாகனம்,மயக்க ஊசி,வெடி பொருட்கள் கொண்டு

எங்களை துன்புறுத்தி தெரியாத இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர்

ஆறு அறிவுக் கொண்ட மனித மிருகங்கள்…

யாரிடம் சென்று இந்த அநீதியைக் கூறுவது ??

மனிதர்களைப் போல் அநீதியை மறைக்க எங்கள் கையில் பணமும் இல்லை

அவர்களைப் போல் மற்ற உயிரிணங்களை துன்புறுத்த நெஞ்சில் மனமும் இல்லை

கையில் பணமும் வஞ்சகமான குணமும் கொண்ட ஒரே மிருகம்-மனித மிருகம்….

மயக்க மருந்தின் வேலையால் நிற்க கூட இயலாமல், மனித மிருகங்களுக்கு இடையில் சிக்கி

நினைவில் என் குடும்பம் கொண்டு நிலை குழைந்து வண்டியில் நிற்கிறேன்…

என்னை சுற்றி கூட்டம் கூட்டமாக வந்தார்கள் “சின்னதம்பி யானை” “சின்னதம்பி யானை”என்று

நீதி கேட்க அல்ல வேடிக்கைப் பார்த்து புகைப்படம் எடுக்க

மனித குரல்களுக்கு மத்தியில் ரௌத்திரத்துடன் நீதி கேட்கும் ஒரு குரல் ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close